Prosjektnavn: Agromiljø

Oppdragsgiver: Finnøy Betong AS

Kommune: Finnøy

År: 2018

Utført: konstrukssikkerhet/globalstatikk, samt detaljering og arbeidstegninger for all stedstøpt betong, alle betongelementer og stålkonstruksjoner.

Samarbeid: Poka3D LTD

Prosjektnavn: Maskinhus Bærheim

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: 

År: 2016

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD

Prosjektnavn: Tonstad Vindpark trafobygg

Oppdragsgiver: Finnøy Betong AS

Kommune: Tonstad

År: 2018

Utført: Ansvarlig for globalstatikk, prosjektering av betongelementer

Prosjektnavn: Håland

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Time

År: 2017

Utført: Ansvarlig for globalstatikk, prosjektering av betongelementer 

Samarbeid: CEOS LTD

Prosjektnavn: Raglamyrvegen 20

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Haugaland

År: 2017

Utført: RIB, Prosjektering av betongelementer 

Samarbeid: CEOS LTD

Prosjektnavn: Tasta Skatepark

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Stavanger

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer 

Samarbeid: CEOS LTD