Prosjektnavn: Biltema Bryne

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Time

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Ceos LTD

Prosjektnavn: REMA 1000 Myklebust

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Stavanger

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Ceos LTD

Prosjektnavn: Fly & Shine

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Stavanger

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Ceos LTD

Prosjektnavn: Larsamyra 1

Oppdragsgiver: Hå Element AS

Kommune: Stavanger

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Ceos LTD