Prosjektnavn: MMC digerneset

Oppdragsgiver: Elementpartner AS

Kommune: 

År: 2018

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Skalarterv LTD.

Prosjektnavn: Highfive

Oppdragsgiver: SVbetong

Kommune: Stavanger

År: 2018

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Poka3D LTD.

Prosjektnavn: Lesja Helsehuset

Oppdragsgiver: Elementpartner AS

Kommune: Lesja

År: 2018

Utført: Ansvar for global statik og prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Poka3D LTD.

Prosjektnavn: Politigården

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: Grimstad

År: 2015

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Nordsjø Kontorpark

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: Haugesund

År: 2016

Utført: konstrukssikkerhet/globalstatikk, samt detaljering og arbeidstegninger for all stedstøpt betong, alle betongelementer og stålkonstruksjoner.

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Fossum barnehage

Oppdragsgiver: Loe Betongelementer

Kommune: Oslo

År: 2017

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Sagabygg

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: Haugesund

År: 2015

Utført: globalstatikk for prosjektet. Fundamenter Søyler, drager, hulldekke og bærende fasader i betongelement. Stålkonstruksjon for tak.

Samarbeid: CEOS LTD.