Prosjektnavn: Ølen Brygge

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: Ølen

År: 2016

Utført: RIB, prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Nygård

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS

Kommune: Ølen

År: 2016

Utført: RIB, prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Egeland

Oppdragsgiver: Egersund Betongteknikk AS 

År: 2016

Utført: RIB, prosjektering av betongelementer

Samarbeid: CEOS LTD.

Prosjektnavn: Bruavegen elvepark

Oppdragsgiver: Hå Element AS

År: 2018

Utført: Prosjektering av betongelementer

Samarbeid: Poka 3D

Prosjektnavn: Kvartalet ASK

Oppdragsgiver: ElementPartner AS

Kommune: Gjerdrum

År: 2019

Utført: RIB, prosjektering av betongelementer og stål

Samarbeid: Poka3D LTD.